2012

Remont lifta ui Kneza Miloša br. 8 za investitora JSP “STAN” Šabac.

Hotel “Garni” i restoran “Sidro” – DANUBIA PARK, Investitor Silver Lake Investment Srebrno Jezero

Poslovno stambeni objekat “Šumatovačka 3”, Investitor Lemić Group Beograd

Stambena zgrada “Trg đačkog bataljona 9” – Šabac, Investitor “DMB Janković”, Šabac

14.10.2011. god u preduzeću “Triplex-Yu lift” d.o.o. izvršena je Resertifikacija Integrisanog Sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 i Sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2004 od strane akreditovanog sertifikacionog tela ISOQAR ltd. 2012/9/28

2011

Završena je montaža liftova:

Hotel “Garni” Srebrno Jezero, investitor Silver Lake Investment
Crnotravska u Beogradu, Investitor “Jugometal” Beograd
“Sidro” Srebrno Jezero, Investitor “Silver Lake Investment”
Trg Đačkog bataljona Šabac, Investitor “DMB Janković”
Šumatovačka, Beograd, za investitora “LEMIĆ GROUP”

Završena je montaža auto lifta i putničkog lifta za investitora “POLI EXPORT” i “SOBEA INŽENJERING”, U Beogradu

Završena je montaža maloteretnog lifta u vrtiću “Šećerko”, Novi Beograd, za naručioca “SET”, Šabac.

…………………………………………………………………………………………………….

Septembar 2010

U pripremi je montaža i remont nekoliko liftova za investitore u Šapcu, Beogradu, Sremskoj Mitrovici, Loznici i Srebrnom jezeru. Završena je montaža hidauličnih teretnih dizalica za investitore:
Hemofarm, Šabac
Carinska ispostava, Šabac

U pripremi je montaza auto liftova i putničkih liftova za investitore:
POLI EXPORT, Sremska Mitrovica
SOBEA INŽENJERING, Beograd

U pripremi je montaža hidraulične teretne dizalice za Investitora „VEGA“, Valjevo

Završen je remont lifta u stambenoj zgradi Norveška 8 za Investitora JSP „STAN“, Šabac.

Jun 2010

Završena je montaža liftova:

– Stambeno-poslovni objekat Ilariona Ruvarca bb, Sremska Mitrovica, za investitora „PROSTOR PLUS“ Beograd
– Vrtić „Triangl“, Šabac, za naručioca „SET“, Šabac
– Poslovno-stambeni objekat Vojvode Mišića 77, Šabac, za investitore „ALFA KOMERC“ i „REFLEKS“, Šabac
– Poslovno – stambeni objekat u Valjevu za investitora „MEDICAL & CO“, Valjevo.

U toku je montaža hidrauličnih teretnih platformi za investitore: „HEMOFARM“ – Šabac Carinski terminal, Carinarnica Šabac

U toku je remont lifta u stambenoj zgradi Norveška 8, za investitora JSP „STAN“ Šabac.

…………………………………………………………………………………………………….

April 2010

Završena je montaža liftova na poslovnom objektu: WEST END (ANEX DEXY CO), Tošin Bunar, Beograd za investitora CITY INVESTMENT, Beograd.

U toku je priprema montaže hidraulične platforme za investitora HEMOFARM d.o.o., Šabac.

U toku je priprema remonta lifta u stambenoj zgradi u Norveškoj 8, za investitora JSP „STAN“, Šabac.

…………………………………………………………………………………………………….

Februar 2010

Završen je remont liftova u stambenim zgradama:
– Kralja Petra Prvog 16
– Nušićeva 2
Završena je montaža lifta na stambeno-poslovnom objektu
Trg šabačkih žrtava, Šabac, za investitora TINA 2000.
U toku je montaža liftova na sledećim objektima:

Anex Biblioteke šabačke – investitor Biblioteka šabačka
Anex DEXY CO – Tošin bunar, Beograd, za investitora CITY INVESTMENT, Beograd

…………………………………………………………………………………………………….

U toku je priprema montaže liftova na sledećim objektima:
– Stambeno-poslovni objekat, Ilariona Ruvarca bb u Sremskoj Mitrovici, za investitora PROSTOR PLUS, Beograd
– Vrtić “Triangl”, Šabac, za naručioca “SET”, Šabac
Završen je remont liftova za investitora JSP „STAN“ – Šabac i Skupštine stanara stambenih zgrada:
– Kneza Miloša 3
– Jovana Cvijića 25
– Kralja Petra Prvog 11
– Mačvanska 1.

U toku je remont lifta u stambenoj zgradi Kralja Petra Prvog 16.

Završena je montaža teretne dizalice za investitora „A.P. SIDRO“ – Beograd.

Završena je montaža liftova na stambeno-poslovnom objektu u Vojvode Brane, lamela A i B, za investitora „TINA 2000“.

U toku je montaža liftova na sledećim objektima:

– Stambeno – poslovni objekat, za investitora MEDICAL & CO, Valjevo
– Vojvode Mišića 77 – za investitore „ALFA COMMERCE“ i „REFLEKS“, Šabac
– Trg šabačkih žrtava – za investitora „TINA 2000“

…………………………………………………………………………………………………….

Završena je montaža liftova u poslovnom objektu DEXY CO – Tošin bunar, Beograd, za ivestitora CITY INVESTMENT, Beograd

U toku je montaža liftova na objektu Vojvode Brane, lamela A i B, Šabac, za investitora TINA 2000

U toku je priprema montaže liftova na sledećim objektima:

– Poslovni objekat ANEX DEXY CO – Tošin bunar, Beograd, za investitora
CITY INVESTMENT Beograd

– Stambeno-poslovni objekat u Valjevu, za investitora MEDICAL & CO, Valjevo

……………………………………………………………………………………………………

– Završen je remont lifta u stambenoj zgradi Kraljice Marije 2 u Šapcu – investitor JSP „STAN

– Završena je montaža lifta u stambeno-poslovnoj zgradi Pop Lukina 9 u Šapcu – investitori Jakovljević Dragan i Pavlović Dejan.

– U toku je remont lifta u stambenoj zgradi Mačvanska 1 u Šapcu

U toku je priprema montaže liftova na sledećim objektima:

– Vojvode Brane, lamela A i B i Trg šabačkih žrtava – investitor Tina 2000
– Vojvode Mišića 77, Šabac – investitor „REFLEX“ i „ALFA COMMERCE“
– Aneks Biblioteke šabačke – investitor Biblioteka šabačka

……………………………………………………………………………………………………

U toku je priprema montaže teretne platforme za investitora „A.P. SIDRO“ Beograd.

U toku je montaža liftova u poslovnom objektu „DEXY CO“ – Tošin bunar, Beograd – Investitor „CITY INVESTMENT“, Beograd.

U toku je remont lifta u stambenoj zgradi Kraljice Marije 2, za investitora JSP „STAN“-Šabac.

Završena je montaža liftova na poslovno-stambenom objektu u Sremskoj Mitrovici – investitori „GLODEX“ i „VILA BELA RUŽA“.

Završen je remont liftova u stambenoj zgradi Stojana Novakovića 28, za investitora JSP „STAN“ – Šabac.

U pripemi je projektovanje nekoliko liftova za investitore u Šapcu, Sremskoj Mitrovici, Loznici i Beogradu.

…………………………………………………………………………………………………….

Završena je montaža bolničkog lifta u Gerontološkom centru u Šapcu.

U toku je montaža liftova u poslovno-stambenom objektu u Sremskoj
Mitrovici – Investitori: “GLODEX” i “VILA BELA RUŽA”.

U pripremi je montaža liftova u poslovnom objektu “DEXY CO” – Tošin bunar, Beograd – Investitor: “CITY INVESTMENT” Beograd
Završena montaža lifta na sledećem objektu:

„BOR“ DOO, Šabac
Završena montaža teretnih hidrauličnih dizalica:

„CAR SYSTEM“, Šabac
„OMEGA PROFEKS“, Šabac
„KLANICA“ AD ČLANICA LUTRA GROUP, Divci
„BLIST“, Valjevo
Remont liftova

„JADAR“ AD, Loznica
Stambena zgrad, Cara Dušana 40, Šabac
Stambena zgrada, Cerska 25
Stambena zgrada, Cerska 27
Stambena zgrada , Cerska 31
Stambena zgrada, Kneza Lazara 8

U toku je montaža lifta za investitora „EURO ND – 2003“ iz Šapca.

U pripremi je montaža nekoliko liftova za investitore u Šapcu, Sremskoj Mitrovici, Beogradu.

U toku je remont više liftova u stambenim zgradama u Šapcu za investitora
JSP „STAN“.