2023.

Januar

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor ZID-ART015 Šabac.

Završen je i atestiran električni putnički MRL lift L2, Investitor KOLUMBO GRADNJA Šabac

Završen je i atestiran električni putnički MRL lift, Investitor SKADA HOME  Šabac.

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor PARK LAND  Šabac.

Završen je remont putničkog lifta, Investitor St.zajednica Kralja Petra 2 Šabac.

2022.

Decembar

U pripremi je montaža električnih putničkih MRL liftova ulica Pavlovačka Ruma, Investitor KESER INŽENJERING Ruma.

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta L2, Investitor KOLUMBO GRADNJA Šabac

Završena je montaža električnih putničkih MRL liftova ulica 15.maja Ruma, Investitor KESER INŽENJERING Ruma.

U toku je remont putničkog lifta, Investitor St.zajednica Kralja Petra 2 Šabac.

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor PARK LAND  Šabac.

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor PATEN GRADNJA Šabac.

 

Novembar

Završen je i atestiran električni putnički MRL lift L1, Investitor KOLUMBO GRADNJA Šabac

U toku je montaža električnih putničkih MRL liftova, Investitor KESER INŽENJERING Ruma.

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor S&M INVEST Ruma

Završena je montaža podizne platforme za prevoz lica slabe pokretljivosti, Investitor KESER INŽENJERING Ruma.

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta L1, Investitor GUČEVO  Loznica.

Završen je i atestiran električni putnički MRL lift, Investitor HEMIKAL Beograd. 

 

Oktobar

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor KNEZ  Šabac.

U toku je montaža električnih putničkih MRL liftova, Investitor KESER INŽENJERING Ruma.

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor SKADA HOME  Šabac.

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta L1, Investitor KOLUMBO GRADNJA Šabac.

Završen je i atestiran električni putnički MRL lift, Investitor TIM LO GRADNJA Loznica.

Završen je i atestiran električni putnički MRL lift, Investitor PEJAK HANDEL Banja Koviljača.

Završen je i atestiran električni putnički MRL lift, Investitor ARMOUR CONSTRUCTION Šabac.

Završen je i atestiran električni putnički MRL lift, Investitor TRNIĆ SM Sr.Mitrovica.

 

Septembar

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor ARMOUR CONSTRUCTION Šabac.

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor HEMIKAL Beograd. 

Završen je i atestiran hidraulični putnički lift, Investitor NOVOGRADNJA  Bezdan. 

Završen je i atestiran električni putnički MRL lift, Investitor ŠABAČKI NAIMAR  Šabac.

 

Avgust

Završen je i atestiran hidraulični putnički lift, Investitor EVROPA KOMERC Petrovac na Mlavi

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor TRNIĆ SM Sr.Mitrovica.

Završena je montaža kose platforme za prevoz lica smanjene pokretljivosti, Bazeni Rudnik Naručilac SET.

Završena je i atestirana teretna platforma , Investitor FICTILIS Ruma.

 

Jul

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor ŠABAČKI NAIMAR  Šabac.

Završen je i atestiran električni putnički MRL lift u Garni hotelu, Investitor GARNILAND Šabac

U toku je montaža hidrauličnog putničkog lifta, Investitor EVROPA KOMERC Petrovac na Mlavi

 

Jun

Završen je remont putničkog lifta, Investitor St.zajednica Kralja Dragutina 5 Šabac.

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor HEMIKAL Beograd. 

Završen je i atestiran električni putnički  MRL lift, Investitor BORACAY  Sr.Mitrovica.

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor PEJAK HANDEL  Banja Koviljača.

 

Maj

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor DRAGOSLAV AVRAMOVIĆ i ZLATKO PERČIĆ Loznica.

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta u Garni hotelu, Investitor GARNILAND Šabac

Završen je i atestiran električni putnički MRL lift, Investitor REFLEKS  Majur.

Atestiran je hidraulični teretni lift sa pratiocem, Investitor BIOPHARM Valjevo.

Akreditovano sertifikaciono telo ISOQAR Ltd. 25.05.2022. sproveo je nadzornu proveru Integrisanog Sistema menadžmenta kvalitetom

ISO 9001:2015  SRPS ISO 9001:2015.Sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2015    SRPS ISO 14001:2015  i Sistema upravljanja zaštitom

zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 45001:2018  SRPS OHSAS 45001:2018. 

U pripremi je montaža teretne platforme , Investitor FICTILIS Ruma.

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor SKADA HOME  Šabac.

U pripremi je montaža električnih putničkih MRL liftova, Investitor GUČEVO  Loznica.

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor PEJAK TIM LO GRADNJA  Banja Koviljača.

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor PEJAK HANDEL  Banja Koviljača.

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta u Loznici, Investitor TIM LO GRADNJA Loznica.

Završeni su i atestirani  liftovi na Objektima 7 i 8 u Beogradu, Naručilac SET Šabac.

U toku je montaža elektičnog putničkog MRL lifta, Investitor BORACAY  Sr.Mitrovica.

Završen je i sertifikovan maloteretni lift, Investitor SANI GROUP Šabac.

April

U pripremi  je montaža  hidrauličnog putničkog lifta, Investitor NOVOGRADNJA Bezdan

U tokuje montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor REFLEKS  Majur.

U toku je montaža maloteretnog kuhinjskog lifta u Garni hotelu, Investitor GARNILAND Šabac

Završen je i atestiran električni teretni lift u objektu MINTH, Naručilac KLEEMANN LIFTOVI.

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor ŠABAČKI NAIMAR  Šabac.

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor PARK LAND  Šabac.

 

Mart

Završeni su i atestirani  liftovi na Objektima 4,5 i 6 u Beogradu, Naručilac SET Šabac.

U toku je montaža električnog teretnog lifta u objektu MINTH, Naručilac KLEEMANN LIFTOVI.

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor INOT  Šabac.

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor TRNIĆ SM Sr.Mitrovica.

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor PATEN GRADNJA Šabac.

U pripremi je montaža elektičnog putničkog MRL lifta, Investitor BORACAY  Sr.Mitrovica.

U toku je montaža maloteretnog lifta, Investitor SANI GROUP Šabac.

Završena je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor GIP Sremska Mitrovica.

Završen je remont lifta u st.zgradi Jovana Cvijića 13 Šabac, Investitor Stambena zajednica.

Završena  je montaža hidrauličnog teretnog lifta sa pratiocem, Investitor BIOPHARM Valjevo.

 

Februar

Završen je i sertifikovan  električni putnički MRL lift, Investitor J&S 5470 Ruma.

Završen je i sertifikovan  električni putnički MRL lift, Investitor MOSKOVLJEVIĆ Šabac.

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta i maloteretnog kuhinjskog lifta u Garni hotelu, Investitor GARNILAND Šabac

U toku je remont lifta u st.zgradi Jovana Cvijića 13 Šabac, Investitor Stambena zajednica.

Završen je remont lifta u st.zgradi Đure Jakšića 23 Šabac, Investitor Stambena zajednica.

Završena su i sertifikovana dva hidraulična putnička lifta, Investitor DR. BOŠKO SUBAŠIĆ Sr.Mitrovica

 

Januar

Završena je montaža električnog putničkog MRL lifta u medicinskoj školi Dr. Andra Jovanović u Šapcu, Naručilac REFLEKS Šabac.

U toku je remont lifta u st.zgradi Jovana Cvijića 7 Šabac, Investitor Stambena zajednica.

U pripremi je remont lifta u st.zgradi Jovana Cvijića 13 Šabac, Investitor Stambena zajednica.

 

2021.

Decembar

U pripremi je montaža hidrauličnog teretnog lifta sa pratiocem, Investitor BIOPHARM Valjevo.

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor MOSKOVLJEVIĆ Šabac.

U toku  je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor J&S 5470 Ruma.

Završena je montaža elektičnog putničkog i autolifta, Investitor BORACAY  Sr.Mitrovica.

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta u medicinskoj školi Dr. Andra Jovanović u Šapcu, Naručilac REFLEKS Šabac.

 

Novembar

Završena je montaža pokretne stolice za prevoz osoba smanjene pokretljivosti, Investitor Gerontološki centar Šabac.

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor TIM LO GRADNJA Loznica.

Završen je i sertifikovan električni putnički MRL lift, dogradnja Gerontološkog centra Platičevo, Investitor Predrag Vidović.

Završena  je montaža  hidrauličnog putničkog lifta, Investitor NOVOGRADNJA Bezdan

 

Oktobar

U pripremi je montaža maloteretnog lifta, Investitor SANI GROUP Šabac.

U pripremi je montaža hidrauličnog putničkog lifta, Investitor EVROPA KOMERC Petrovac na Mlavi

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor J&S 5470 Ruma.

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor ARMOUR CONSTRUCTION Šabac.

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor GIP Sremska Mitrovica.

U pripremi je montaža hidrauličnog putničkog lifta, Investitor NOVOGRADNJA Bezdan.

U toku je montaža elektičnog putničkog i autolifta, Investitor BORACAY  Sr.Mitrovica.

U toku je montaža liftova u naselju Ovča, Naručilac SET Šabac.

Završena  je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor ZID-ART 015 Šabac.

 

Septembar

Završena je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor METALFER STEEL MILL  Sr.Mitrovica.

Završena je montaža liftova, Investitor PEJAK-TIM LO GRADNJA Banja Koviljača.

U pripremi je montaža liftova u naselju Ovča, Naručilac SET Šabac.

 

Avgust

U toku je montaža liftova u Beogradu, Naručilac SET Šabac.

Završen je remont lifta u st. zgradi Kralja Dragutina 1 Šabac, Investitor Stambena zajednica.  

Završena je montaža hidrauličnog putničkog lifta u porodičnoj kući, Investitor Slaviša Drobilović Sombor.

Završen je remont lifta u st. zgradi Kneza Lazara 6 Šabac, Investitor Stambena zajednica.  

U pripremi je montaža elektičnog putničkog i autolifta, Investitor BORACAY  Sr.Mitrovica.

 

Jul

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor METALFER STEEL MILL  Sr.Mitrovica.

 

Jun

Akreditovano sertifikaciono telo ISOQAR Ltd. 23.06.2021. sproveo je nadzornu proveru Integrisanog Sistema menadžmenta kvalitetom

ISO 9001:2015  SRPS ISO 9001:2015.Sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2015    SRPS ISO 14001:2015  i Sistema upravljanja zaštitom

zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007  SRPS OHSAS 18001:2008. 

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL  lifta dogradnja Gerontološkog centra Platičevo, Investitor Predrag Vidović.

31.05.2021.god zaključen je ugovor za usluge održavanja i popravki 154 lifta u stambenim zgradama koje su

na održavanju kod Javnog preduzeća Infrastruktura  Šabac (JN 2/21) .

 

Maj

Završen je remont liftova u st. zgradi Janka Veselinovića 67 Šabac, Investitor Stambena zajednica.

U toku je montaža liftova u Beogradu, Naručilac SET Šabac.

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lita, Investitor REFLEKS Majur.

U pripremi je remont lifta u st. zgradi Kralja Dragutina 1 Šabac, Investitor Stambena zajednica.  

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor ZID-ART 015 Šabac.

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lita, Investitor INOT Šabac.

 

April

U toku je montaža liftova, Investitor PEJAK-TIM LO GRADNJA Banja Koviljača.

Završen je i sertifikovan električni putnički MRL lift u st.zgradi Dragin blok, Invesitor SET Šabac.

Završen je i sertifikovan električni putnički MRL lift na objektu u ulici Veljka Dugoševića, Investitor S&M Invest, Ruma.

U pripremi je montaža više liftova u Beogradu, Naručilac SET Šabac.

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor INOT Šabac.

 

Mart

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta na objektu u ulici Ive Lole Ribara, Investitor S&M Invest, Ruma.

U toku je montaža liftova na objektu 6 Lakat Krivina Beograd, naručilac SET Šabac.

 

Februar

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor ZID-ART 015 Šabac.

U pripremi je montaža dva električna putnička MRL lifta, Investitor PEJAK-TIM LO GRADNJA Banja Koviljača.

 

Januar

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta na objektu u ulici Veljka Dugoševića, Investitor S&M Invest, Ruma.

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta u st.zgradi Dragin blok, Invesitor SET Šabac.

U pripremi je montaža 6 liftova u objektima Lakat Krivina Beograd.

 

2020.

Decembar

U pripremi je montaža dva električna putnička MRL lifta , Investitor S&M Invest, Ruma.

Završen je i atestiran električni putnički MRL lift, Investitor COPING Šabac.

 

Novembar

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor COPING Šabac.

 

Oktobar

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor METALFER STEEL MILL  Sr.Mitrovica.

Završen je i atestiran hidraulični putnički lift u Somboru, Investitor NOVOGRADNJA Bezdan.

Završen je električni putnički lift u Štrosmajerovoj ulici u Somboru, Naručilac Kleemann liftovi.

 

Septembar

Završeni i atestirani liftovi za  Invesitore  u Sremskoj Mitrovici, ANRAS INVESTMENT i A&T INVEST PLUS.

U toku je montaža liftova za Invesitore  u Sremskoj Mitrovici, ANRAS INVESTMENT i A&T INVEST PLUS.

Završen je remont lifta u Kralja Petra prvog br.9 u Šapcu, Investitor Stambena zajednica i Infrastruktura.

 

Avgust

U toku je Redovni (godišnji) pregled liftova koje održavamo u stambenim zgradama i ustanovama u Šapcu.

Pregled se obavlja prema članu 6. Pravilnika o pregledima liftova u upotrebi, a od strane Imenovanog tela.

 

Jul

U toku je montaža dva električna putnička MRL lifta u Sremskoj Mitrovici, Investitor ANRAS INVESTMENT.

Završena je montaža pokretne stolice za prevoz osoba smanjene pokretljivosti, Infektivno odeljenje Opšta bolnica Šabac.

Završen je i sertifikovan hidraulični teretni lift, Investitor KPMT NEDELJKOVIĆ  Šašinci.

Završen je i sertifikovan hidraulični teretni lift, Investitor HEMOFARM AD Pogon Šabac.

 

Jun

Završeno je 8 električnih putničkih MRL liftova u st. naselju Zemunske kapije, Naručilac SET Šabac.  

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta u st.zgradi Dragin blok, Invesitor SET Šabac.

U toku je popravka lifta u St. zgradi Norveška br.12, Investitor STAMBENA ZAJEDNICA i JP INFRASTRUKTURA

Završena je popravka lifta u Kneza Lazara br.2, Investitor STAMBENA ZAJEDNICA i JP INFRASTRUKTURA.

U pripremi je montaža dva električna putnička MRL lifta, Investitor ANRAS INVESTMENT Sr.Mitrovica.

U toku je montaža hidrauličnog teretnog lifta, Investitor HEMOFARM AD Pogon Šabac.

U pripremi je montaža hidrauličnog putničkog lifta u Somboru, Investitor NOVOGRADNJA Bezdan.

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor A&T INVEST PLUS Sr.Mitrovica. 

U toku je montaža hidrauličnog teretnog lifta, Investitor KPMT NEDELJKOVIĆ  Šašinci.

 

Maj

U pripremi je montaža hidrauličnog teretnog lifta, Investitor KPMT NEDELJKOVIĆ  Šašinci.

Završen je i sertifikovan električni putnički MRL lift, Investitor YU-DIN COMMERCE  Sr.Mitrovica.

Završen je remont velikog lifta u st.zgradi Stojana Novakovića 28 Šabac, Investitor STAMBENA ZAJEDNICA i JP INFRASTRUKTURA.

 

April

Završen je i sertifikovan električni putnički MRL lift, Investitor S&M INVEST Ruma.

U toku je remont velikog lifta u st.zgradi Stojana Novakovića 28 Šabac, Investitor STAMBENA ZAJEDNICA i JP INFRASTRUKTURA.

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor YU-DIN COMMERCE  Sr.Mitrovica.

 

Mart

03.03.2020.god zaključen je ugovor za usluge održavanja i popravki 154 lifta u stambenim zgradama koje su

na održavanju kod Javnog preduzeća Infrastruktura  Šabac (JN: 16/2019).

U toku je montaža liftova L5, L6, L7 i L8 u naselju Zemunske Kapije lamela H, Naručilac SET doo Šabac.

 

Februar

Završen je i sertifikovan električni putnički MRL lift, Investitor  ZID-ART 015  i  INOT  Šabac.

Završen je i sertifikovan električni putnički MRL lift, Investitor BELA RUŽA GRAĐEVINA  Sr.Mitrovica.

 

Januar

U toku je montaža  liftova L1, L2, L3 i L4 u naselju Zemunske Kapije lamela H, Naručilac SET doo Šabac.

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor S&M INVEST Ruma.

 

2019.

Decembar

Završen je i sertifikovan električni putnički MRL lift, Investitor GIP doo Sr.MItrovica.

 

Novembar

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor GIP doo Sr.MItrovica.

U pripremi je montaža više liftova u naselju Zemunske Kapije lamela H, Naručilac SET doo Šabac.

U toku je remont malog lifta u st.zgradi Stojana Novakovića 28 Šabac, Investitor STAMBENA ZAJEDNICA i JP INFRASTRUKTURA.

 

Oktobar

Završen je i sertifikovan hidraulični putnički lift, Investitor NOVOGRADNJA Bezdan.

U toku je montaža hidrauličnog putničkog lifta, Investitor NOVOGRADNJA Bezdan.

U pripremi je montaža električnog putničkog lifta u stambeno-poslovnom objektu Veljka Dugoševića lamela C, Investitor S&M INVEST Ruma.

 

Septembar

Završena je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor MITEHNA Šabac.

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor  ZID-ART 015  i  INOT  Šabac.

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor BELA RUŽA GRAĐEVINA  Sr.Mitrovica.

 

Avgust

Završena je i atestirana hidraulična teretna platforma, Investitor LORA Sweet Valjevo.

 

Jul

Akreditovano sertifikaciono telo ISOQAR Ltd. 26.07.2019. sproveo je nadzornu proveru Integrisanog Sistema menadžmenta kvalitetom

ISO 9001:2015  SRPS ISO 9001:2015.Sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2015    SRPS ISO 14001:2015  i Sistema upravljanja zaštitom

zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007  SRPS OHSAS 18001:2008. 

U toku je montaža hidraulične teretne platforme, Investitor LORA Sweet Valjevo.

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor MITEHNA Šabac.

U toku je Redovni (godišnji) pregled liftova koje održavamo u stambenim zgradama i ustanovama u Šapcu.

Pregled se obavlja prema članu 6. Pravilnika o pregledima liftova u upotrebi, a od strane Imenovanog tela.

 

Jun

U pripremi je remont liftova u st.zgradi Stojana Novakovića br.28 Šabac, Naručilac JP INFRASTRUKTURA, Investitor St.zajednica

Završeni su i sertifikovani maloteretni liftovi u Predškolskoj ustanovi Ub, Naručilac GRAĐEVINAR Ub.

Završen je i sertifikovan električni putnički MRL lift, Investitor BORACAY Sremska Mitrovica.

Završen je i sertifikovan hidraulični putnički lift u objektu Stara robna kuća u Šapcu, Naručilac KLEEMANN Liftovi.

 

Maj

Završen je, sertifikovan i pušten u rad električni  lift, Investitor DE HEUS  Šabac.

U pripremi je montaža hidraulične teretne platforme, Investitor LORA Sweet Valjevo.

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor BORACAY Sremska Mitrovica.

Završeni su i sertifikovani  električni putnički  liftovi u objektu Centar 5 Šabac, Investitor SET Šabac.

U toku je montaža maloteretnih liftova za naručioca GRAĐEVINAR Ub.

 

April

Završena je  i sertifikovana hidraulična teretna platforma , Investitor ZZ TRLIĆ, Ub

U toku je montaža električnog lifta, Investitor DE HEUS  Šabac.

 

Mart

U pripremi je montaža električnih putničkih liftova za Investitore u Sremskoj Mitrovici i Šapcu.

U pripremi je montaža maloteretnih liftova za naručioca GRAĐEVINAR Ub.

Završen je i sertifikovan električni putnički lift u stambeno-poslovnom objektu Veljka Dugoševića lamela A Ruma, Investitor S&M INVEST Ruma.

 

Februar

U toku je montaža hidraulične teretne platforme , Investitor ZZ TRLIĆ, Ub 

 

Januar

Završen je i sertifikovan električni putnički lift u stambeno-poslovnom objektu Veljka Dugoševića lamela B Ruma, Investitor S&M INVEST Ruma.

Završeni su i sertifikovani električni putnički MRL liftovi, Investitor LILJANA MINIĆ Beograd.

 

 

2018.

Decembar

Zavrsena je i sertifikovana hidraulična teretna platforma, Investitor MALINA IMPEX Valjevo.

U toku je montaža električnih putničkih liftova u objektu Centar 5 Šabac, Investitor SET Šabac.

U toku je montaža električnih putničkih liftova u stambeno-poslovnom objektu Veljka Dugoševića Ruma, Investitor S&M INVEST Ruma.

 

Novembar

Završen je i sertifikovan hidraulični putnički lift KUR SALON, Investitor SPECIJALNA BOLNICA Banja Koviljača.

Završen je remont lifta u st.zgradi Kralja Petra Prvog br.7  Šabac, Investitor STAMBENA ZAJEDNICA i JP INFRASTRUKTURA.

14.11.2018.god zaključen je ugovor za usluge održavanja i popravki 153 lifta u stambenim zgradama koje su

na održavanju kod Javnog preduzeća Infrastruktura  Šabac (JN: 7/2018).

U toku je remont lifta u st.zgradi Kralja Petra Prvog br.7  Šabac, Investitor STAMBENA ZAJEDNICA i JP INFRASTRUKTURA.

Završen je i sertifikovan električni putnički MRL lift, Investitor ANRAS INVESTMENT Sr.Mitrovica.

 

Oktobar

U toku je montaža hidraulične teretne platforme, Investitor MALINA IMPEX Valjevo.

U toku je remont liftova u st.zgradi Janka Veselinovića 67 Šabac, Investitor STAMBENA ZAJEDNICA i JP INFRASTRUKTURA.

U pripremi je montaža dva električna putnička MRL lifta na objektu C5, Investitor SET Šabac.

Završen je, sertifikovan i pušten u rad maloteretni lift, Investitor Predškolska ustanova  NAŠE DETE Šabac.

 

Septembar

Završen je i sertifikovan  hidraulični putnički  lift, Investitor NOVOGRADNJA Bezdan

U pripremi je montaža hidraulične teretne platforme , Investitor ZZ TRLIĆ, Ub 

 

Avgust

U pripremi je montaža hidrauličnog putničkog lifta, Investitor NOVOGRADNJA Bezdan.

Završena je montaža električnog putničkog lifta, Investitor PATEN GRADNJA Šabac.

U pripremi je montaža maloteretnog lifta, Investitor Predškolska ustanova NAŠE DETE Šabac.

U toku je montaža električnog putničkog lifta, Investitor ANRAS INVESTMENT Sr.Mitrovica.

 

Jul

Završen je remont lifta u st. zgradi Kralja Dragutina br.3 u Šapcu, Investitor STAMBENA ZAJEDNICA i JP INFRASTRUKTURA.

U pripremi je montaža liftova za Investitore ANRAS INVESTMENT Sr.Mitrovica, PATEN GRADNJA Šabac, MALINA IMPEX Valjevo

U toku je remont lifta u st. zgradi Kralja Dragutina br.3 u Šapcu, Investitor STAMBENA ZAJEDNICA i JP INFRASTRUKTURA.

 

Jun

Akreditovano sertifikaciono telo ISOQAR Ltd. 22.06.2018. sproveo je nadzornu proveru Integrisanog Sistema menadžmenta kvalitetom

ISO 9001:2015  SRPS ISO 9001:2015.Sistema zaštite životne sredine ISO 14001:2015    SRPS ISO 14001:2015  i Sistema upravljanja zaštitom

zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007  SRPS OHSAS 18001:2008. 

U toku je Redovni (godišnji) pregled liftova koje održavamo u stambenim zgradama i ustanovama u Šapcu.

Pregled se obavlja prema članu 6. Pravilnika o pregledima liftova u upotrebi, a od strane Imenovanog tela.

Završena je i sertifikovana hidraulična teretna platforma Compact, Investitor MONDI ŠABAC  Šabac.

U toku je montaža hidraulične teretne platforme Compact, Investitor MONDI ŠABAC  Šabac.

 

Maj

U pripremi je montaža električnog teretnog lifta sa pratiocem, Investitor DE HEUS  Šabac.

U pripremi je montaža hidraulične teretne platforme Compact, Investitor MONDI ŠABAC  Šabac.

U toku je montaža električnih putničkih MRL liftova, Investitor LILJANA MINIĆ Beograd.

 

April

Završeni  i sertifikovani liftovi za Investitore  BELA RUŽA GRAĐEVINA Sremska Mitrovica i  S&M INVEST Ruma .

Završen je i sertifikovan električni putnički MRL lift u prodajnom objektu Capitol Park  Šabac, Naručilac Kleemann liftovi.

 

Mart

U toku je montaža električnog  MRL i hidrauličnog putničkog lifta, Investitor BELA RUŽA GRAĐEVINA Sr.Mitrovica.

Završen je i sertifikovan električni putnički  MRL lift, Investitor  ZID-ART 015  i  INOT  Šabac.

Završen je i sertifikovan električni putnički MRL lift u stambeno-poslovnom objektu Glavna 119 Ruma, Investitor S&M INVEST, Ruma.

U toku je montaža hidrauličnog putničkog lifta u poslovnom objektu, Investitor S&M INVEST, Ruma.

 

Februar

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta u stambeno-poslovnom objektu, Investitor S&M INVEST, Ruma.

U pripremi je montaža hidrauličnog putničkog lifta u poslovnom objektu, Investitor S&M INVEST, Ruma.

 

Januar

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta u prodajnom objektu Capitol Park  Šabac, Naručilac Kleemann liftovi.

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta u stambeno-poslovnom objektu, Investitor REFLEX, Šabac.

U pripremi je remont lifta u stambenoj zgradi Đure Jakšića 23, Šabac.

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta u stambeno-poslovnom objektu, Investitor S&M INVEST, Ruma.

 

2017.

Decembar

Završen je i sertifikovan električni putnički  MRL lift u stambeno-poslovnom objektu, Investitor TRNIĆ SMSremska Mitrovica.

Završen je električni putnički  MRL lift, Investitor  ZID-ART 015  i  INOT  Šabac

 

Novembar

U toku je montaža dva električna putnička MRL lifta u stambeno-poslovnom objektu, Investitor KOLUMBO GRADNJA, Šabac.

U pripremi je montaža dva putnička lifta u stambeno-poslovnom objektu, Investitor BELA RUŽA GRAĐEVINA, Sremska Mitrovica.

 

Oktobar

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta u stambeno-poslovnom objektu, Investitor TRNIĆ SM, Sremska Mitrovica.

Završen je i sertifikovan električni putnički MRL lift, objekat Sportska dvorana-bazen , Investitor Grad Sremska Mitrovica.

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta u stambeno-poslovnom objektu, Investitor REFLEX, Šabac.

 

Septembar

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, objekat Sportska dvorana-bazen , Investitor Grad Sremska Mitrovica.

Završen je eliktrični putnički lift u stambeno-poslovnom objektu, Investitor GIP doo, Sr.Mitrovica.,

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor  ZID-ART 015  i  INOT  Šabac

 

Avgust

U pripremi je montaža nekoliko liftova za Investitore u Šapcu, Sremskoj Mitrovici i Beogradu.

Završen je i sertifikovan hidraulični putnički lift u ulici Samka Radosavljevića, Investitor NOVOGRADNJA doo, Bezdan.

 

Jul

U toku je Redovni (godišnji) pregled liftova koje održavamo u stambenim zgradama i ustanovama u Šapcu.

Pregled se obavlja prema članu 6. Pravilnika o pregledima liftova u upotrebi, a od strane Imenovanog tela.

U toku je montaža električnog putničkog lifta u stambeno-poslovnom objektu, Investitor GIP doo, Sr.Mitrovica.

 

Jun

Završen je i sertifikovan električni putnički lift u ulici Branka Radičevića, Investitor  BORACAY  Sr.Mitrovica

Završen je i sertifikovan električni putnički lift na prilaznom platou tornja na Avali, Investitor JP”Emisiona tehnika i vezeBeograd.

U toku je montaža liftova za Investitore u Sremskoj Mitrovici.

 

Maj

Završen je električni putnički lift u ulici Glavna 100, Investitor  S&M INVEST  Ruma.

Završen je električni putnički lift u ulici Kralja Petra Prvog 75, Investitor  ANRAS INVESTMENT, Sr.Mitrovica.

Završeni su, sertifikovani i pušteni u rad električni putnički MRL liftovi za Investitora ELIXIR GROUP i

STABILNA GRADNJA u Novom Sadu.

U toku je montaža električnog putničkog MRL lift, Invesitor ARMATFER GRADNJA, Požarevac.

Akreditovano sertifikaciono telo ISOQAR Ltd. 10.05.2017. sproveo je proveru Integrisanog Sistema menadžmenta kvalitetom

SRPS ISO 9001:2008.Sistema zaštite životne sredine SRPS ISO 14001:2004  i Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i

bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007. 

09.05.2017.god zaključen je ugovor za usluge održavanja i popravki 154 lifta u stambenim zgradama koje su

na održavanju kod Javnog preduzeća za upravljanje građevinskim zemljištem Šabac (JN: 1/2017).

 

April

Završeni su i sertifikovani električni  putnički MRL liftovi u naselju Dr. Ivan Ribar, Naručilac  SETdoo.

U toku je montaža liftova za Investitore u Sremskoj Mitrovici.

Završen je i sertifikovan maloteretni lift u restoranu RUSTICO Šabac.

 

Mart

Završni radovi na montaži električnih putničkih MRL liftova za Investitora ELIXIR GROUP i

STABILNA GRADNJA u Novom Sadu.  Dva lifta puštena u rad.

 

Februar

Završen je i sertifikovan električni  putnički MRL lifti u Masarikovoj, Investitor  SETdoo Šabac.

 

Januar

Završena je i sertifikovana hidraulična teretna platforma COMPACT, Investitor ZZ TRLIĆ.

 

2016.

Decembar

U toku je montaža električnog  putničkog MRL lifta u Masarikovoj, Investitor  SETdoo Šabac.

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor S&M INVEST  Ruma.

Završen je i sertifikovan hidraulični putnički lift, Investitor EVROPA KOMERC Petrovac na Mlavi.

 

Novembar

Završen je i sertifikovan hidraulični teretni lift, Investitor ARCADE TAURUS Beograd.

Završen je remont lifta u st.zgradi Cerska 23, Naručilac JSP Stan i skupština st. zgrade.

U pripremi je montaža hidraulične teretne platforme COMPACT, Investitor ZZ TRLIĆ.

U toku je montaža električnih  putničkih MRL liftova, Naručilac SETdoo.

U toku je montaža hidrauličnog teretnog lifta, Investitor ARCADE TAURUS Beograd.

U toku je montaža električnih putničkih MRL liftova , Investitor ELIXIR GROUP.

 

Oktobar

Završen je i sertifikovan električni putnički MRL lift, Invesitor ARMATFER GRADNJA, Požarevac.

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Invesitor ARMATFER GRADNJA, Požarevac.

U toku je montaža hidrauličnog putničkog lifta, Investitor EVROPA KOMERC Petrovac na Mlavi.

U pripremi je remont lifta u st. zgradi Cerska 23, Naručilac JSP Stan i skupština st. zgrade.

 

Septembar

U pripremi je montaža hidrauličnog teretnog lifta, Investitor ARCADE TAURUS Beograd.

U pripremi je montaža hidrauličnog putničkog lifta, Investitor EVROPA KOMERC Petrovac na Mlavi.

Završen je i sertifikovan hidraulični putnički lift, Investitor NOVOGRADNJA  Bezdan.

U toku je montaža hidrauličnog putničkog lifta, Investitor NOVOGRADNJA  Bezdan.

 

Avgust

Završena je montaža hidraulične teretne platforme COMPACT,  Naručilac GOMEX doo.

U pripremi je isporuka i montaža 4 električna putnička MRL lifta, Naručilac SETdoo.

U pripremi je isporuka i montaža 5 električnih putničkih MRL liftova , Investitor ELIXIR GROUP.

U pripremi je montaža hidraulične teretne platforme COMPACT,  Naručilac GOMEX doo.

 

Jul

Završen je i sertifikovan hidraulični putnički lift u Velikom Gradištu, Naručilac NEIMAR PUT.

U toku je Redovni (godišnji) pregled liftova koje održavamo u stambenim zgradama i ustanovama u Šapcu.

Pregled se obavlja prema članu 19 Pravilnika o bezbednosti liftova, a od strane Imenovanog tela.

 

Jun

Priprema liftova za redovni godišnji pregled.

 

Maj

U pripremi je montaža liftova  za Investitore  SET Šabac i NOVOGRADNJA  Bezdan.

 

April

Završen je i sertifikovan električni putnički lift Kajmakčalanska, Investitor SET Šabac.

Završen je i sertifikovan električni putnički lift  Jupiterova 77, Investitor  ANRAS INVESTMENT, Sr.Mitrovica.

U toku je montaža lifta za Investitora ANRAS INVESTMENT, Sr.Mitrovica.

Završeni radovi na remontu lifta u st.zgradi Prote Smiljanića 48/5, naručilac Skupština st.zgrade i JSP Stan, Šabac

 

Mart

Završen je remont liftova u stambenim zgradama Prote Smiljanića 48/2 i 60/3, naručilac Skupština st.zgrade i JSP Stan, Šabac

 

Februar

Počeli smo proizvodnju redizajniranog pozivnog antivandal tastera, sa trajno utisnutom brajevom i numeričkom oznakom sprata.

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta Kajmakčalanska, Investitor SET Šabac.

U pripremi je montaža lifta za Investitora  ANRAS INVESTMENT, Sr.Mitrovica.

 

Januar

U pripremi je montaža liftova za Investitore SET Šabac i ARMATFER GRADNJA Požarevac.

U pripremi je remont lifta u stambenoj zgradi Kneza Lazara br.8 u Šapcu, naručilac Skupština st.zgrade i JSP Stan Šabac.

Završen je i sertifikovan električni putnički lift u poslovnom objektu NAVIP, Investitor AUTOCENTAR PETROVIĆ Šabac.

Završeni su i sertifikovani električni putnički liftovi u Stambeno poslovnom objektu CENTAR I, Investitor SET Šabac.

 

2015,

 

Decembar

Završen je i sertifikovan  električni  putnički  MRL lift, Investitor “GRADEKS “doo, Sr.Mitrovica

Akreditovano sertifikaciono telo ISOQAR Ltd21.12.2015. sproveo je proveru Integrisanog Sistema menadžmenta kvalitetom

SRPS ISO 9001:2008.Sistema zaštite životne sredine SRPS ISO 14001:2004  i Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i

bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007. 

Završen je i sertifikovan električni  putnički  MRL lift u stambeno-poslovnom objektu u ul. Severni Bedem, Sr.Mitrovica,

Investitor BELA RUŽA GRAĐEVINA, Sr. Mitrovica

Završen je i sertifikovan električni  putnički MRL lift, Investitor “BANE”doo, Sr.Mitrovica

 

 

Novembar

Završena je montaža hidrauličnog  putničkog  lifta u stambeno-poslovnom  objektu RAPID III, Ruma,

Naručilac Kleemann Liftovi

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta u stambeno-poslovnom objektu u ul. Severni Bedem, Sr.Mitrovica,

Investitor BELA RUŽA GRAĐEVINA, Sr. Mitrovica

 

 

Oktobar

Završena je popravka lifta prema Pravilniku o bezbednosti liftova (Sl.glasnik RS 101/2010) i prema SRPS EN 81-1:2013,

Naručilac JSP Stan i Skupštine stanara st.zgrade Cerska 29 u Šapcu

Završena je montaža dva električna putnička MRL lifta, Investitor SET, Šabac

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta u stambeno-poslovnom objektu u ul. Severni Bedem, Sr.Mitrovica,

Investitor BELA RUŽA GRAĐEVINA, Sr. Mitrovica

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor “BANE”doo, Sr.Mitrovica

 

Septembar

U toku je montaža hidrauličnog  putničkog  lifta u stambeno-poslovnom  objektu RAPID III, Ruma,

Naručilac Kleemann Liftovi

Završena je rekonstrukcija lifta u st. zgradi Nušićeva br.2, Investitor Skupština stanara i JSP Stan, Šabac

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor “GRADEKS “doo, Sr.Mitrovica

 

Avgust

U toku je rekonstrukcija lifta u st. zgradi Nušićeva br.2, Investitor Skupština stanara i JSP Stan, Šabac

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor “GRADEKS”doo, Sr.Mitrovica

U pripremi je montaža hidraulične teretne platforme COMPACT, Investitor “FMB”doo, Cerovac

U toku je montaža tri električna putnička MRL lifta, Investitor SET, Šabac

 

Jul

U toku je Redovni (godišnji) pregled liftova koje održavamo u stambenim zgradama i ustanovama u Šapcu.

Pregled se obavlja prema članu 19 Pravilnika o bezbednosti liftova, a od strane Imenovanog tela.

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor “BANE”doo, Sr.Mitrovica

 

Jun

22.06.2015.god zaključen je ugovor za usluge održavanja i popravki 148 liftova u stambenim zgradama koje su

na održavanju kod Javnog preduzeća za stambene usluge “STAN” Šabac (JN br.12/2015)

Završen je i sertifikovan panoramski, električni  MRL lift u poslovno-stambenom objektu “NAVIP” u Šapcu,

Investitor AUTOCENTAR PETROVIĆ, Šabac

Završena je i sertifikovana hidraulična teretna dizalica COMPACT, Investitor HEMOFARM AD,Ogranak pogon Šabac

 

Maj

Završen je i sertifikovan hidraulični putnički lift, Investitor GIP, Sr.Mitrovica

U toku je montaža hidraulične teretne dizalice COMPACT, Investitor HEMOFARM AD,Ogranak pogon Šabac

 

April

Završena je i sertifikovana hidraulična teretna platforma COMPACT, Investitor MALINA-IMPEX Valjevo

U toku je montaža hidraulične teretne platforme COMPACT, Investitor MALINA-IMPEX Valjevo

U toku je montaža hidrauličnog putničkog lifta, Investitor GIP, Sr.Mitrovica

U pripremi je montaža hidraulične teretne dizalice COMPACT, Investitor HEMOFARM AD,Ogranak pogon Šabac

U pripremi je montaža tri električna putnička MRL lifta, Investitor SET, Šabac

 

Mart

Završen je i sertifikovan hidraulični putnički lift, Investitor CARSKI KONAK, Tršić

Završen je i sertifikovan hidraulični putnički lift u Garni  Hotelu ANDRIĆ u Somboru,

Investitor ANDRIĆ doo , Sombor

Završena je i sertifikovana hidraulična teretna plaftorma COMPACT, Investitor MAČVANKA, Šabac

U toku je montaža hidrauličnog putničkog lifta u Garni Hotelu ANDRIĆ u Somboru,

Investitor ANDRIĆ doo , Sombor

U pripremi je montaža hidraulične teretne platforme, Investitor MALINA-IMPEX Valjevo

 

Februar

U toku je montaža hidraulične teretne platforme COMPACT, Investitor MAČVANKA, Šabac

U toku je montaža  panoramskog,  MRL lifta u poslovno-stambenom objektu “NAVIP” u Šapcu,

Investitor AUTOCENTAR PETROVIĆ, Šabac

U pripremi je montaža hidrauličnog putničkog lifta, Investitor GIP, Sr.Mitrovica

U pripremi je montaža hidrauličnog putničkog lifta, Investitor CARSKI KONAK, Tršić

 

Januar

U pripremi je montaža hidraulične teretne platforme COMPACT, Investitor MAČVANKA, Šabac

Završen je i sertifikovan hidraulični putnički lift u stambenom objektu u Somboru,

Investitor NOVOGRADNJA, Bezdan

Završen je i sertifikovan električni putnički lift MRL u stambeno-poslovnom objektu u Rumi,

Investitor S&M INVEST, Ruma

 

 

 

 

2014.

Decembar

U pripremi je montaža hidrauličnog putničkog lifta u Hotelu ANDRIĆ, u Somboru,

Investitor ANDRIĆ doo, Sombor

Počeli smo proizvodnju redizajniranog tastera za poziv lifta, sa oznakama na Brajevom pismu.

U pripremi je montaža liftova u poslovno-stambenom objektu u Šapcu,

Investitor AUTOCENTAR PETROVIĆ, Šabac

U toku je montaža hidrauličnog putničkog lifta u stambeno-poslovnom objektu u Somboru,

Investitor NOVOGRADNJA, Bezdan

U toku je montaža električnog putničkog lifta MRL u stambeno-poslovnom objektu u Rumi,

Investitor S&M Invest, Ruma

 

Novembar

Završen je remont lifta u st. zgradi Kralja Petra Prvog br.12 , Naručilac JSP Stan Šabac i Skupština stanara.

U pripremi je montaža električnog putničkog lifta MRL u stambeno-poslovnom objektu u Rumi,

Investitor  S&M Invest, Ruma

Oktobar

Završen je i sertifikovan hidraulični putnički lift , Investitor EVROPA KOMERC, Petrovac na Mlavi

13.10.2014. Sprovedena je druga resertifikacija Integrisanog Sistema menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9001:2008

i Sistema zaštite životne sredine SRPS ISO 14001:2004 od strane akreditovanog sertifikacionog tela ISOQAR Ltd.

 

Završen je i sertifikovan hidraulični putnički lift u stambeno-poslovnom objektu RAPID II, Ruma,

naručilac Kleemann liftovi

Septembar

Završen je i sertifikovan električni putnički lift MRL, lamela II, Investitor BOR Majur

10.09.2014. Iz Regionalne privredne komore Valjevo, Udruženje za građevinarstvo, metalnu i elektro industriju,

posetili su nas Biljana Vukomanović, sekretar odbora, Dijana Jeremić, sekretar odbora i Nenad Spasenić, stručni saradnik.

Završen je i sertifikovan električni putnički MRL lift, Investitor BELA RUŽA GRAĐEVINA, Sr.Mitrovica

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor BELA RUŽA GRAĐEVINA, Sr.Mitrovica

Avgust

Završen je i sertifikovan prvi MRL električni putnički lift u stambenoj zgradi u Sr.Mitrovici,

Investitor NAŠA GRADNJA-CONSTRUCTIONS, Sr.Mitrovica

U toku je montaža hidrauličnog putničkog lifta u stambeno-poslovnom objektu RAPID II,Ruma

U pripremi je montaža hidrauličnog putničkog lifta, Investitor EVROPA-KOMERC, Petrovac na Mlavi

Jul

U pripremi je montaža hidrauličnog putničkog lifta u stambeno-poslovnom objektu RAPID  II, Ruma,

Naručilac KLEEMANN LIFTOVI

Završen je Redovni (godišnji) pregled liftova koje održavamo u stambenim zgradama i ustanovama u Šapcu.

Pregled izvršen od strane Imenovanog tela, prema članu 19. Pravilnika o bezbednosti liftova (Sl. glasnik RS br.101/2010)

i standarda SRPS EN 81-2:2010

Jun

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor BELA RUŽA GRAĐEVINA, Sr.Mitrovica

10.06.2014.god zaključen je ugovor za usluge održavanja i popravki 142 lifta u stambenim zgradama koje su

na održavanju kod Javnog preduzeća za stambene usluge “STAN” Šabac (JN br.2/2014)

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor NAŠA GRADNJA-CONSTRUCTIONS, Sr.Mitrovica

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, lamela II, Investitor BOR Majur

Maj

Završen je i sertifikovan električni putnički lift MRL, lamela I, Investitor BOR Majur

April

U toku je priprema liftova za Redovni (godišnji)  pregled, od strane Imenovanog tela, prema članu 19. Pravilnika

o bezbednosti liftova (Sl. glasnik RS br.101/2010) i standarda SRPS EN 81-2:2010

Mart

U pripremi je montaža električnog putničkog MRL lifta, Investitor NAŠA GRADNJA-CONSTRUCTIONS,Sr.Mitrovica

U toku je montaža električnog putničkog MRL lifta, lamela I, Investitor BOR Majur

U toku je montaža hidrauličnog putničkog lifta, Investitor SKUPŠTINA  STANARA  BOJANE  PRVULOVIĆ , Požarevac

Završena je rekonstrukcija teretnog lifta, Investitor MITSIDES POINT, Sr.Mitrovica

Februar

U toku je rekonstrukcija teretnog lifta, Investitor MITSIDES POINTSr. Mitrovica

U pripremi je montaža električkih putničkih MRL liftova, Investitor BOR Majur

U pripremi je montaža hidrauličnih putničkih liftova za Investitore u Šapcu, Sr. Mitrovici, Požarevcu i Beogradu

Završena je montaža hidrauličnog putničkog lifta, Investitor ELIXIR FOOD, Šabac

 

ARHIVA AKTUELNOSTI